Štetnost opsesivnog gledanja TV-aŠtetnost opsesivnog gledanja TV-a

     Genijalni Duško Radović je već rekao "prazan si onoliko koliko televizijskog programa stane u tebe".  Opsesivno, višesatno gledanje televizije, posebno u osoba preko 50 godina, predstavlja izuzetno štetnu naviku za zdravlje.Studija publikovana u časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise, predstavlja rezultate u preko 8,900 odraslih u Australiji. U njoj je pokazano da svaki sat gledanja TV programa povećva rizik od smrti usled zapaljenskih bolesti (tu spadaju  npr. koronarna bolest i gojaznost) za 12%. Negativni efekti na mentalno zdravlje su već odavno poznati. Gledanje televizijskog programa dovodi gledaoca u stanje slično transu, koje proističe iz prevodjenja moždane aktivnosti u opsegu alfa talasa. Ovaj efekat je vidljiv već posle 30 sekundi gledanja TV-a, a člini osobu manje osetljivom na stimuluse iz okoline i prijemčivijom za subliminalne poruke.Subliminalne poruke su reči, slike ili zvuci, koje svesni deo mozga ignoriše, ali deluju na podsvest.Pošto svesni deo mozga nema vremena da ih analizira, one se znatno lakše prihvataju. Najjednostavniji primer je stalno potenciranje crvene boje u oglasima Marlbora (slika 1).

     Slika 1. Potenciranje oblika belog i crvenog dovodi u slučaju cigareta marke Marlbora da svaka kombinacija ove dve boje dovodi do asocijacije na cigarete, iako se naziv više ne pominje (npr. na trkama formule 1).

     Drugi popularan primer je predavač kjoji tokom svakog predavanja svakih 10 minuta pokaže slušaocima beli list papira i pita ih "Koja je ovo boja?". Na kraju predavanja, on postavlja pitanje, "šta piju krave?", na šta je unoformni odogovor "mleko". Naime, asocijacija belog i krave je mleko, iako naravno krave piju vodu, a ne mleko. Ova praksa je bila standard u devedesetim godinama u reklamiranju, sve dok US Federal Communications Commission (FCC) nije zabranila ovu praksu. Zabrana ne važi za filmove i muziku.U Diznijevom filmu Lion King, ubačena je reč seks. .Nije sasvim jasno kakva je bila namera, ali većina gledalaca ne primećuje ovu reč dok im se ne pokaže.


      Slika 2. Reč sex se javlja u Diznijevom filmu Lion King, a diskusije oko značenja su burne i nastavljaju se  već godinama.

   
     Dr.  Teresa Belton, profesor na Univezitetu East Anglia, ispitivala je uticaj televizije na decu od 10-12 godina uzrasta. Ona je jasno pokazala da gledanje TV programa negativno utiče na njihov psihofizički razvoj. "Izuzetno laka dostupnost TV programa odvlači decu od želje da stvore sopstvenu imaginaciju. Umesto toga, ona stalno traže stimulaciju iz spoljnog sveta, posredstvom TV-a" kaže ona u zaključku studije. Dr. Megan Grace, glavni istraživač  is sa Baker Heart and Diabetes Institute u  Melburnu je izmedju 1999 i 2000 godine ispitivala gledaoce TV-a podeljene u tri grupe. Jedni su gledali TV manje od 2 sata dnevno, drugi 2 do 4 sata, a treći više od 4 sata. Oni su pratili ove osobe 12 godina i utvrdili da osobe koje su gledale izm edju 2 i 4 sata TV program imaju 54% viši rizik od srčane smrti od osoba koje su gledale manje od 2 sata. Ovaj rizik se udvostručio u osoba koje su gledale program preko 4 sata dnevno.


     Slika 3. Popularni glumac Morgan Freeman često ima emisije o religiji, svemiru. Pogledajte raspored mladeža na njegovom licu, koji čini subliminaln u poruku "I am God" (ja sam Bog). Ova poruka čini njegovu naraciju znatno ubedljivijom.

     Dakle, manje TV, više  života. Rijeliti programi nisu realan život.

Коментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet