Šumanova rezonancija i uticaj magentnog polja na ljudeŠumanova rezonancija i uticaj magentnog polja na ljude

Već sam dosta pisao o biomagnetizmu, ali pogled na ovu temu ne bi bio potpun kada ne bismo objasnili kako magnentna polja deluju na čoveka, i konačno, da li možemo magnetizam iskoristiti u lečenju ljudi.Nemački fizičar W.O. Schumann sa Tehničkog Univerziteta u Minhenu je 1952 godine odlučio da pokuša da odgovori na pitanje da li Zemlja ima svoj puls tj. frekvencu na kojoj vibrira. Njegovo istraživanje je počivalo na teoretskoj prepostavci da lopta unutar lopte stvara električnu struju. Zemlja je negativno naelektrisana, a jonosfera (sloj oko nje u atmosferi) pozitivno, mora nastajati električni naboj.  On je frekvencu ove struje izraćunao kao 10 Hz. Kasnijim radovima je ovaj broj korigovan na 7,83 Hz. Ovaj broj se označava kao Šumanova rezinanca (ŠR) i potvrdjena je od strane brojnih laboratorija. Zanimljivo je da je ovo frekvenca budističkog "om" u mantrama (jesam li dosadio sa budistima? Videćete, tek ću...).
Frekvenca vibracije Zemlje je 10 do 11,5 Hz (kako je otkrio Tesla), a ŠR ne potiče od Zemlje već je posledica interakcije magnentnog polja Zemlje i jonosfere (tzj. zračenja koje stiže sa Sunca).
Ova pojava nije izazvala nikakvo zanimanje nauke, sve dok dr. Anker Mueller nije slučajno naleteo na Šumanov rad. On je odmah primetio da je ŠR identična frekvenci ljudskog mozga. Brojna merenja EEGa su pokazala da je frekvenca magnentnog polja Zemlje u svari frekvenca alfa talasa mozga čoveka. Medjunarodna ekipa od 104 naučnika je potvrdila zaključke ove studije. Zaključci su neverovatni. Ljudi su ne samo sinhronizovani medjusobno unutar frekvence ŠR, već i sa samom Zemljom. Rezultati su objavljeni u International Journal of Environmental Research and Public Health.Istraživanja profesora E. Jacobija sa Univerziteta u Dizeldorfu su pokazali da u odsustvo Šumanovih frekvenci nastaju fizički i mentalni problemi.  Profesor R.Wever sa Max Planck Instituta Bihejvioralnu fiziologiju u Erling-Andechs je proučavao studente koji su 4 nedelje ćiveli u bunkeru ispod Zemlje, potpuno izolovanom od magentnog polja Zemlje. Posle izvesnog perioda njihov dnevni ritam se poremetio, javili su se emotivni problemi i jake migrene. Potom im je vratio Šumanovu rezonanciju od 7,83 Hz u okolinu i rezultati su bili zapanjujući - zdravsteno stanje studenata se brzo normalizovalo. Kosmonauti koji su boravili svemiru duže vremena, van magnentnog polja Zemlje, izgubili su oko 80% svoje kotane mase. Naučnik Michael Persinger je konstruisao aparat koji emituje magentno polje od 7,83 Hz u Medjunardnoj svemirskoh stanici i promene na kostima su se izgubile.
U zaključku pomenute internacionalne studije se kaže: " Ljudski regulatorni sistemi su dizajnirani da se adptiraju na dnevne i sezonske klimatske i geomagnetne varijcaije, medjutim nagli poremećaji solarne i geomagnetne aktivnosti remete ove mehazme,.. dovodeći do pogoršavanja hroničnih bolesti, povećanja broja infarkta miokarda, povećanog pritiska, epileptičnih napada". Ljudske ćelije reaguju samo na frevence izmedju 3 i 25 Hz (tzv. extralow frequency ELF), ostale frekvence namju nikakav uticaj na njih. 
Profesor Montanjar (o kome sam pisao) je pokazao da DNK molekuli komuniciraju izmedju sebe na ŠR. On je uklonio DNK koja se nalazila u epruveti, a potom je izložio ŠR od 7,83 Hz. U eprouveti se iz vode pojavila nova DNK, identična onoj koja se tu nalazila pre uvodjenja magentnih talasa.Implikacije ovog otkrića su fascinantne. Zemlja svojom frekvencom utiče na nastanak i razvoj DNK, dakle života.
Već sam pominjao Global Coherence inicijativu, koja meri promene u megnentnom polju Zemlje i efekte na ljudsku populaciju.  Posle mnogo godina stabilnih vibracija na 7,83 juna 2014 ruski sistem za osmatranje svemira je zabeležio skok Šumanove rezonance na 8.5 Hz. Ovao ubrzavanje se nastavlja sve do danas, sa rekordnom postignutim 1. januara 2017 godine, kada je frekvenca dostigla 36 Hz. IDa li se frekvenca Zemljine vibracije povećava i ako je tako, zašto? Posebno je zanimljivo kakav je efekat na ljudski mozak, ako znamo da su alfa talasi ljudskog mozga sinhronizovani na ŠR. Alfa talasi talasi relaksacije. Frekvence koje su sada prisutne su više u opsegu beta talasa (talasi budnosti).  Duhovni ljudi smatraju da nas Zemlja budi. Budisti misle da su pulasacije Zemlje postavili Ancient Ones (Drevni, pisaću o tome) da spreče primordijalno sećanje na poreklo ljudi. Povećanje frekvence po nekim budistima znači budjenje i podizanje vela sa tajne svaranja čoveka.
Šta god da je objašnjenje, adaptacija na nove frekvence će kod mnogih izazvati bezvoljnost, depresiju, vrtoglavice. 
O mogućim objašnjenjima efekata ubrzavanja ŠR, pogledajte gornji video.  
Mi se bukvalo kupamo u moru prirodnih niskofrekventnih elektromagentnih polja, od rodjenja do smrti. Naš mozak je i sam elektromagentni system sinhronizovan na Šumanovu rezonancu. Još je Blackman (1990) utvrdio da spoljna ELF polja menjaju ulazak kalcijuma u neurone, menjajući njihovo funkcionisanje. Stabilna sinhronizacija elektromagentnog polja mozga leži u osnovi razmišljanja, učenja, emocija i inteligencije. Važno je napomentui da je frevenca rada hipokampusa (gde se nalaze centri za učenje), upravo 7,83 Hz. Ćelije reaguju na frekvence u opsegu Šumanove rezonancije, ignorišući sve druge.  Mi u svojim neuronima imamo    prijemnike ovih signala I oni čine da smo u sinhronizaciji sa prirodnim ritmom Zemlje. Ovaj ritam povremeno remete erucije sa Sunca, ali je mnogo opasniji uticaj elektrosmoga koji se danas stvara (bežične mreže, radiotalasi itd). 
 

Slika 1. U pinealnoj žlezdi se nalaze dve vrste kristala (hidroksipatit i kalcit), čije je funkcija za medicinu još nejasna. Kalcitni (manjim kristalni - hidroksiapatit liči na kupinu) ima piezoelektrična svojstva i veruje se da reaguje na elektromagnetna polja. 

 
Jedan od ključnih organa u reakciji na magnetna polja je jasno pinealna žlezda (ili epifiza). Razlog leži u prisustvu piezoelektričnih kristala u njoj, koji reaguju na magnentna polja. Veliki kristali hidroksipatita koji su prvi pronadjeni, nisu dali odgovor na elektromagnentna svojstva epifize. Medjutim, otkriće mikrokristala kalcita (koji imaju piezoelektrična svojstva i kompleksnu strukturu) daje odgovor koji deo mozga reaguje najviše na promene magnentnog polja. Obzirom da pinealna žlezda luči brojne neurotransmitere (npr. melatonin, koji reguliše ritam budnosti i spavanja) postoji opasnost od prevelike upotrebe mobilnih telefona, koji remete funkciju epifize (zato korisnici mobilnih telefona često imaju glavobolje, nesanice, poremećaj koncentracije).


Коментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet