Hronomika ili nauka o ciklusima Hronomika  ili nauka o ciklusima

     Hronomika proučava dinamiku interakcija organizma sa okolinom (Halberg et al. 2003), utvrdjuje skoro podudarne cikluse u nama i oko nas. Postoji jasna podudarnost izmedju ciklusa geofizičke godine i socioloških, fizioloških, psiholoških i patoloških ciklusa.
     Još 1938, Aleksander Leonidovič Čiževski (opet Rus) se retorički upitao: možemo li proučavati organizme van njihovog kosmičkog i zemaljskog okruženja? Odgovor je naravno negativan, jer živi organizmi ne postoje u izolaciji, a sve njihove funkcije su u stalnoj interakciji sa okolinom.Tokom godina, zahvaljujući proučavanju ljudi u izolaciji koja je trajala godinama, utvrdjeni su ciklusi (vidljivi i nevidljivi) koji se stalno dešavaju oko nas).  Unutrašnji ciklusi su dobro poznati i označavaju se kao diurnalne varijacije (npre. neki hormoni su u visokoj koncentraciji ujutru, kao kortizol, a opadaju tokom dana, telesna temperatura raste prema zalkasku Sunca itd). Unutrašnji ciklusi su osnova života. Theodor Hellbruegge, hronopedijatar i profesor pedijatrije u Minhenu je baveći se decom sa hendikepom, uočio zanimljiv obrazac. On je zapazio da novorodjenče rekapitulira tokom razvoja obrazac koji je drugačiji od odraslog čoveka. Na primer, varijacije u cirkulaciji su u novorodjenčeta na sedam dana, dok su kod odraslog čoveka 28 dana. On je stoga prepostavio da intervencije u ovom uzrastu imaju efekat, koji je znatn o izrazitiji nego efekat lečenja u doraslih osoba.


 

 Slika 1. Ciklusi telesne težine novorodjenčadi u Minesoti. Telesna težina novodjene dece je u proseku svake 15-te godine maksimalna, a potom opada. Levo su podaci za dečake, a desno za devojčice.
     

     Zanimljiva slika se javila kada unutrašnji ritmovi uporedjeni sa geofizičkim ritmovima. Pokazalo se da oba ritma postoje u ponavljajućim sekvencama. Na primer, veliki zemljotresi se dogadjaju u ciklusima od 50 godina. Na kongresu u Moskvi 11 oktobra 2005 godine, gde su se susreli fizičari, lekari i biomedicinski istraživači pokazan je pun obim medjuzavisnosti ritma organizma i svemira. Puna interakcija se pokazala medjutim, tek kada je uveden pojam transgodine. Naime, kada su biološki ritmovi korelirani sa standardnom godinom (365 dana), korelacija je bila slaba. Medjutim, prava mera vremena je transgodina, koja je malo duža ili kraća od kalendarske. Razlog je u tome da njeno trajanje zavisi od gustine solarnog vetra i geomagnetne aktivnosti Sunca. Transgodine traju od 15 do 20 meseci.  Ciklusi u transgodinama pokazuju dobru korelaciju sa infarktom miokarda (period sa visokom smrtnošću je svake dve godine) ili sindromom iznenadne smrti odojčeta. 
     Postoji ciklična promena krvnog pritiska (ciklus traje oko 20 godina). Ovo je značajno., jer nam može ukazati momenat kada treba intenzivnije tretirati povišen krvi pritisak u osoba sa hipertenzijom.  


     
     Slika 2. Uticaj lokalnih magentnih polja Zemlje. Ciklusi telesne težine su u Danskoj obrnuti u osnosu na SAD (pune linije podaci za Minesotu  - 2,136,745 novorodjenčadi, a isprekidane za Dansku - 1,166,206). Vidljivo je da su krive ciklusa kao odrazi u ogledalu.


     Slične ciklične promene se vide u i kretanju kriminaliteta, terorizma (vidi ssliku 3). Medjutim, ritam se vidi i u spiritualnoj sferi. Halberg u svom fundamentalnom delu opisuje fluktuacije u broju vernika Katoličke crkve (ali i drugih, neortodoksnih verskih zajednica). Broj vernika ciklično raste i opada u ciklusu koji traje 20 godina  (isto kao ciklus za krvni pritisak).      Slika 3. Ciklusi terorističkih napada u svetu. Vidljivo je poklapanje vrhunaca aktivnosti sa transgodinama (1,3 do 1,5 kalendarskih godina).

     Nisam sasvim siguran šta da zaključim o ovoim pojavama. Očigledno je da mi primamo uticaje iz svemira našim organima. Na slici 4. pokazana je studija Watanabea iz Japana, 


 Slika 4. Učestalost infarkta u Japanu pred zemljotres 8 stepena po Rihteru (veoma jak).

  
koja je pokazala da i mi osećamo dolazak zemljotresa (kao što domaće životinje to mogu). Ako nemamo svesnu percepciju uticaja iz svemira, naše telo pokazuje jasnu reakciju. Mi smo deo svemira, pulsiramo u njegovom ritmu.

Коментари

  1. Jako zanimljiv unutraslji ciklus je nosni ciklus, gde dolazi do promene prohodnosti nosnih hodnika posle nekog vremena. Kada je prohodna leva nozdrva onda je desna hemisvera aktivna I obrnuto. Deo joge koji se bavi time je Swara yoga.

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5053491/

    ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet