Biološka polja čoveka i magnentna polja Zemlje


 Biološka polja čoveka i magnetna polja Zemlje


Medicina je u tranziciji, konvencionalna biomedicina ustupa mesto integrativnoj medicini, koja je tretira bolesti, već bolesnog čoveka. Ova medicina ukljujučuje brojne terapijske pristupe, od kojih neki spadaju u granična područja nauke. Ova vrsta meidicne dovodi u pitanje princip da razumevanjem gena i proteina koji od njih nastaju možemo objasniti sve bolesti, tj. da uprošćavanjem složenih sistema možemo razumeti njihovi funkcionisanje. Ova medicina shvata da osim biohemijskih puteva, živi sistemi stvaraju i emituju energiju.
Termin bioloških polja je usvojen 1992 od strane Office of Alternative Medicine (OAM) u okviru US National Institutes of Health (NIH). Komitet je definisao biološka polja kao "polja bez mase, ne samo elektromagnetna, koja okružuju ljudsko telo i utiču na njega". Termin je usvojen kako za pretragu na National Library of Medicine, tako i kao osnova za terapiju biološkim poljima. 
 Postoje brjne vrste bioloških polja. Električna aktivnost je osnovna karakteristika svake žive ćelije. Već sam opisivao u prethodnim postovima nastanak električnog naboja na membrani ćelija. Ali, uloga električnog naboja je od šireg značaja od prostog kretanja jona preko ćelijske membrane. Danas znamo da orijentacija ljudskog organizma u smislu levo-desno zavisi od električnog polja organizma. Jedan od organa, za čijije pravilan embrionalni razvoj neophodna pravilna rijentacija električnog polja je oko.
Proticanje struje sa neurona na neuron predstavlja efikasan način da se prenese informacija bez učešća sinapsi (direktnih veza nervnih ćelija). Ovaj fenomen se zove "enaptičko povezivanje" i omogućava koordinaciju aktivnosti susednih nervnih ćelija. Električna struja koja protiče kroz mrežu mikrotubula u ćelijama reguliše deobu ćelij, kao i brojne procese unutar njih. Jednosmerna struja koja protiče kroz rane, utiče na pravilno zarastanje. 
O biofotonima sam već isao u prethodnim postovima i sada se neću na njima zadržavati. Samo bih pomenuo njiovo pirenje kroz mrežu mikrotubula nervnih ćelija i spojeva neurona (tzv. svetlosni mreže).
Proticenje električne struje u organizmu dovodi do stvaranja magnetnog polja tela, koje je slabo, ali se može detektovati SQUID magnetometrima (skraćenica za superconducting quantum interference device). Najjače električno i magnentno polje stvara srce tokom svoje ritmične aktivnosti. Ova polja mogu da oktirju osobe koje se nalaze u blizini. U jednom radu je pokazano kako se EKG jedne osobe sinhronizuje sa alfa talasima na EEGu osobe (tj. srčana aktivnost se uskladjuje sa električnim talasima mozga na udaljenosti od 2 metra). Na osnovu srčane radnje procenjujemo emotivni status osobe kod poligrafa (detektora laži). Slabo sinusoidno električno polje koje stvara aktivnost miliona nervnih ćelija pomaže da se uskladi njihov rad.  Na donjem video možete čuti jednostavno objašnjenje o delovanju električnog i magnentnog polja srca na mozak.Biološka polja su deo onoga  što čuvena biofizičrka Mae-Wan Ho naziva globalna koherencija (ili slaganja). Ona označava najvažnije osobine organizma, ravnotežu i kordinaciju, osetljivost na specifične stimuluse. 
Ljudi se nalaze u moćnom magnentnom polju Zemlje, koja na njih deluje neprestano. Već duže vremena se sprovodi istraživanje koje se naziva The Global Coherence Monitoring System (GCMS), tj. sistem praćenja globalne koherencije. Na lokacijama u svetu su postavljeni uredjaju koji mere promene u magnentnom polju Zemlje.Prate se promene koje nastaju pod uticajem Sunčevih oluja, promena u Šumanovoj rezonanciji (o njoj ću pisati poseban post) i uporedjuju sa globalnim dogadjajima koji imaju jaku emotivnu komponentnu. Pretpostavka istraživanja je da će promene megnentnog polja uticati na finzkionisanje ljudi (npr. pojave problema sa spavanjem, poremećajima mentalne funkcije, nedostatka energije itd).
Prve pretpostavka da ovakav efekat postoji, potiču  Aleksandra Čijevskog, ruskog naučnika koji je zapazio da su najkrvavije bitke I Svetskog rata vodjene u vreme najjače aktivnosti Sunčevih pega. Prateći aktivnost Sunca i istorijske podatke unazad do 1749 godine, pokazao je potpuno slaganje Sunčevih ciklusa sa sukobima u svetu.Slika 1. Originalni podaci Čijevskog. Plava linija je zbir važnih socijalnih i političnih dogadjaja (npr. ratova, revolucija idt), a crvena aktivnost Sunca od 1749 to 1922.  Uneseni su podaci iz istorije 74 Zemlje, a slaganje je u preko 80% slučajeva (visoka elektromagnentna aktivnost Sunca se pokalapala sa važnim istorijskim dogadjajima.

Objašnjenje za ovu pojavu je jednostavno. Merenja u laboratoriji u Boulder Creeku u SAD su pokazala da je frekbenca magnentnog polja Zemlje identična srčaoj frekvenci čoveka koji se nalazu stanju slaganja srca i mozga tj. 0,1 Hz. Dakle u stanju optimalnog zdravlja, mi smo uskladjeni na frekvencu magnentnog polja Zemlje. Jasno je iz toga da će svaka promena ovog polje imagi velike efekte na ljudski organizam. Ali o tome u nekom od sledećih postova.
 
Slika 2. Merenja magnentne rezonancije iz laboratorije  u Boulder Creeku. Vidljivo je da se sve frekvence poklapadju sa onima koje se sreću u ljudskom organizmu, pa je npr. frekvenca od 0,1 Hz frekvenca srčanog ritma u stanju koherencije sa mozgom.
 

Коментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet