Svest vlada materijomSvest vlada materijom

Nikola Tesla je rekao “onog dana kada nauka počne da izučava nefizičke fenomene, načiniće veći napredak u jednoj deceniji nego vekovima izučavanja fizičkih zakona. Da se razume prava priroda svemira, moramo razmišljati u terminima energije, frekvenci i vibracija”.
Fizičari su oduvek istraživali odnos izmedju ljudske svesti i strukture materije. Otkriće da je svemir sačinjen od energije je revolucionisalo ranija shvatanja. Kvantna fizika je utvrdila da se atomi sastoje od vrtloga energije, koji se konstantno okreću i vibriraju. Materija je energija, a ljudska svest je povezana sa njomi i utiče na njeno ponašanje, pa čak može i da je menja.
“Sve što smatramo stvarnim je načinjeno od stvari koje ne možemo smatrati stvarnim” rekao je čuveni fizičar Niel Bohr. Dokay sa talasnu prirode materije je nadjen veoma rano, po;etkom IX veka.
Ključni eksperiment koji pokazuje dvostruku prirodu stvari – oni su istovremeno materija I talasi, izveo je još 1801 godine engleski fizičar Thomas Young. 


 

Slika 1. Eksperiment propuštanja svetlosti kroz dva proreza.Young je koristio svetlo od Sunca, koje je u sobu ulazilo kroz malu rupicu. Ogledalo je usmeravalo zrake sunca prema kartonu, na kome su bila načinjena dva proreza. Svetlost koja je kroz njih prolazila, prikazivala se na zidu iza proreza.  Kada se pogleda slika koja se dobija, vidi se da nastaju svelte i tamne trake, tzv. trake interferencije. 
Slika 2. Fotoni koji dolaze do proreza, na njemu se pretvaraju u talase. Njihovom interferencijom dolazi do nastajanja naizmeničnih tamnih i svetlih linija.  Eksperiment je poptuno neobjašnjiv, jer ukoliko na otvore pada samo jedan foton, I dalje nastaje interferencija. Merenje količine fotona ispore I iza procepa ne daje nikakve vrednosti (kao da fotona uopšte nema).  Ovaj eksperiment pokazuje kako se čestica (foton) pretvara u talase.

Ovaj eksperiment daje neverovatne rezultate kada se uključli efekat svesti posmatrača. Odnos šare interferencije se menja u odnosu na to da li posmatrač gleda u pravcu šara ili od njih. To znači da svest posmatrača menja ponašanje talasa fotona.
Potom je učinjen eksperiment sa tzv. odloženim izborom. U svaki prorez je stavljen po jedan specijalni kristal, koji deli ulazni foton u dva identična fotona. Ideja je bila da će jedan foton davati interferenciju, a drugi putovati direktno do detektora  I tako biti registrovan.  Medjutim, foton koji je detektovan je takodje uticao na šaru interferencije, čak I kada je prvi foton već pogodio panel u pozadini. To znači da posmatranje fotona može da promeni dogadaje koji su se već desili ("putovanje kroz vreme"). Ne postoji do danas logično objašnjenje ovog prastarog eksperimenta.
Fizičar Sir James Jeans kaže: “Struja saznanja se usmerava kao nemehaničkoj realnosti, svemir više liči na veliku misao, nego na veliku mašinu. Svest deluje kao svaralac I vodič realne materije. Shvatite, svemir je nematerijalno-mentalne I spiritualne prirode”. (R.C. Henry, “The Mental Universe” ; Nature 436:29,2005).
Eksperiment glbalne svesti je internacionalni, multidisciplinarni pojekat, nastao originalno u Prinstonu. On skuplja podatke iz mreže generatora slučajnih brojeva širom sveta tokom 15 godina I pokušava da utvrdi delovanje svesti u svetu. Hipoteza je da će biti utvrdjena struktura u slučajnim podacima, koja će biti udružena sa velikim dogadjajima u svetu.
Generatori slučajnih brojeva su mašine koje imitiraju process bacanja novčića u vazduh I beleže dobijene rezultate. Mašina izvodi oko 200 okreta u sekundi I daje proek od 100 (kako se I očekuje, da je šansa 50 prema 50). Medjutim, ukoliko se osoba fokusira na rad mašine, pokušavajući da smanji ili poveća brojeve, mašina reaguje praećiu misli te osobe. Iako je izmereni efekat bio mali, on je statistički značajan. Ova pojava je takodje potpuno neobjjašnjiva.
Vrhunac uticaja na rad mašine se dogadjaju u trenicima kada veliki broj ljudi deli pažnjuu I emocije (poslednji veliki dogadjaj koji je promenio rad generator slučajnih brojeva je bio napad na Kule bliznakinje u Nju Jorku). Sličan efekat imaju prirodne katatrofe, smrt istaknutih ljudi.
Dr Robert Jahn je posle više godina eksperimentisanja zaključio das vest utiče na mašinu na način koji ne postoji u klasičnoj fizici.

Коментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet