Neobična voda - III deoNeobična voda - III deo

Da li ste čuli za doktora Emota ? Nemojte se stideti ako niste, veliki mediji ga ignorišu decenijama. Dr Masuru Emoto je proveo život eksperimentišući sa vodom. Sakupljao je vodu iz različitih sredina, zamrzavao je i psmatrao pod mikroskopom. Rezultati do kojih je došao su bili zaprepašćujući. Čista voda sa izvora je imala pravilne, prelepe kristale. Zagađena voda nije uopšte davala kristale.Slika 1. Kristali voda iz različitih sredina

On je potom puštao muziku vodi, da bi kasnije stavljao na boce poruke (vidi sliku2). U svakom od ovih slučajeva, vodeni kristali su imali sasvim različit oblik. 
Slika 2. Kristali vode kojima je puštana muzika ili su na bočicu sa vodom lepljene poruke

U jednoj velikoj dvostruko.slepoj studiji, grupi od 2000 ljudi u Tokiju je naloženo da se fokusira sa pozitivnim mislima na uzorak vode, koji se nalazio u sobi zaštićenoj elektromagnentnim talasima u Kaliforniji. Na drugo mestu se nalazio uzorak voda o kome ispitanici nisu znali. Kristali vode sa obe lokalcije su potom fotografisani i analizirani od strane 100 nezavisnih sudija.Zaključak je bio da su kristali vode iz grupe prema kome su bile uperene pozitivne misli pravilniji i lepši.

Eksperiment je ponovljen pod rukovodstvom  Dr Dean Radina (Glavnog naučnika na Sonoma State University u SAD. Ovde su tokom tri dana 2000 ljudi iz Austrije i Nemačke usmerevali svoje pozitivne misli na uzorak vode u Kaliforniji. Zaključak je bio potpuno isti kao u originalnoj Ematovoj studji.
Ispitivanje na Aerospace Institute Univerziteta u Štutgartu je potvrdilo teoriju da voda poseduje pamćenje. Oni su naložili studentima na stavljaju kap vode na sahatno staklo vrhom prsta, a potom vodu zamrzavali i posmatrali. Svaki student je imao potpuno jedinstven obrazac kristala, po kojima se mogao identifikovati (kao otisak prsta). 
You Tube video sa kompletnim eksperimentom možete videti na  linku https://www.youtube.com/watch?v=MZmYcJ0DNBc.
Ideja da voda posduje pamćenje potiče od genijalnog francuskog imunologa Dr. Jacques Benvenistea, koji je članku objavljenom 1988 u jednom od najvažnijih časopisa za naučna istraživanja, Nature, objasnio kako deluje homeopatija. On je izučavao uticaj histamina (jednoj od važnih medijatora alergijske reakcije) na krvne sudove i efekat njegovoh različitih koncentracija Na njegovo zaprepašćenje, što je više razblaživao histamin njegovo delovanje se pojačavalo, da bi na kraju pri razblaženju koje je takvo da skoro nema nijednog molekula histamina u rastvoru, njegov efekat i dalje bio vidljiv.On je prepostavio da je voda zapamtila infirmacije iz molekula histamina i prenela je dalje i kada njega više nije bilo u rastvoru. Časopis Nature, kao jedan od najvažnijih naučnih časopisa u svetu, nije pristao da objavi rad sve dok tri člana komisije ser John Maddox, glavni urednik (jedan od najistaknutijih naučnika Engleske), James Randi, profesionalni mađioničar specijalizovan za trikove i Walter Stewart, ekspert za prevare u nauci nisu proveli tri nedelje u laboratorije Benvenistea posmatrajući njegov eksperiment.Posle svakog razblaženja, resultati us lepljeni za plafon, da bis sprečilo da neko noću prepravi nalaze.
 
Slika 3. Članak objavljen u časopisu Nature sa podacima iz laboratorije Jaques Benveniste 

Mddox nije bio oduševljen Benvenisteom, napisao je da on ne zna da izvodi eksperimente (objavioi je preko 230 članaka u naučnim časopisima, pa zaključite koliko je bio nestručan), ali je ipak objavio članak. U komentaru je napisao da ne postoji razumno objašnjenje za opisani fenomen. Dve godine kasnije, Benveniste je otpušten. Iako danas mnogi osporavaju njegove ideje, u nekoliko labratorija je poslednjih godina eksperiment ponovljen sa istim rezultatom.
Najčuveniji Benvenisteov eksperiment je bio onaj sa prenošenjem digitalne informacije o vodi iz Francuske u laboratoriju u SAD (ovja članak je onjavljen 1997 u jednom od nacitiranijih čaopisa za medicinu u svetu, Journal of Allergy and Clinical Immunology). On je uspeo da kopira informacije o vodi korišćenjem osciloskopa i da ih preko interneta prenese na drugi kraj zemaljske kugle, gde je informacija o rastvoru ponovo dobijena korišćenjem obrnutog procesa. 

Grupa hemičara iz Južne Koreje je otkrila iznenadjujući fenomen, da se molekuli sve čvršće vezuju što se više razblažuju. Ovaj fenomen se dešava samo česticama rastvorenim u vodi, a ne i u drugim rastvaračima. Koristeći tehniku laserskog raspipanja, oni su pronašli da za natrijum hlorid (kuhinjsku so) početna koncentracija od 5.5 mola razblažena do 0.785 mola daje povećanje veličine agregata sa 1.491 na 4.95 manometara. Štaviše krivulja nije bila linearna, već logaritamska tj. što je rzablaženje bilo veće, to su se agregati soli brže povećavali. Ovaj nalaz je u potpunoj suprotnosti sa klasičnom hemijom.
Fizičar Louis Rey iz Lozane u Švajcarskoj je objavio rad u jednom od najvažnijih časopisa za fiziku  Physica A, opisujući kako voda pamti molekule koji su bili rastvoreni u njoj. Koristeći tehniku teromoluminiscencije on je proučavao tešku i običnu vodu (teška voda sadrži izotop vodonika poznat kao deuterijum),u koji je dodao litijum hlorid. Obe je razblaživao do koncentracije od 10 na minus 30 (u toj koncentraciji se smatra da nema više nijednog molekula litijuma).
Slika 4. Neobijašnjiv fenomen. termoluminiscencija vode u kojoj više nema nijednog molekula litijuma i dalje pokazuje istu termoluminiscnenciju posle ogromnog rablaženja, kao da su molekuli litijuma i dalje prisutni). Kopirano iz New Scientist (11 June 2003) 


Šta sve ovo znači? Dr Emoto je verovao da voda poseduje HADO (ili Či u budizmu, vitalnu energiju koja dolazi iz cirkulacije elektrona oko jedra atoma).  on je verovao da se Či menja prema svesti posmatrača ("kako posmatrač vidi stvari").
Može li se HADO izmeriti ? Iznenadjujući odgovor je da može, pomoću mašine koja se zove MRA (Magnetic Resonance Analyzer), koji emituje slabo magnento polje i meri rezonanciju koja se vraća iz tela. Nigde nisam uspeo da pronadjem detalje vezane za sam aparat i princip rada.Može li voda reagovati na svest? Izgleda da može. Kristali vode su se menjali tokom panike izazvane zemljotresom i trebalo im je tri meseca da se vrate u početno stanje. Kato Hoki, glavni budisitički sveštenik Hrana
Jyuhouin u japanu je uspeo da mišlju promeni heksajjedarnu strukturu vode u do tada nepoznatu heptajedarnu (sedam molekula vode u sktruktru). On kaže "voda je ogledalo uma".
A tako dolazimo do mog omiljen Brucea Liptona, a o tome uskoro. 
Коментари

  1. Najlepše hvala, doktore Nestoroviću, na Vašem zalaganju, posvećenosti i naporima da većem broju ljudi približite saznanja koja su većini nedostupna (ne bih se ovde bavila razlozima). Hvala najviše na tome što delite ono do čega i kao lekar, i kao naučnik, i kao čovek dolazite.

    Ovde možete pročitati malo "teži" naučni rad koji se bavi istim pitanjem u kontekstu razblaženja u homeopatskim lekovima. Verujem da bi moglo biti zanimljivo i Vašim čitaocima:

    http://balkanopathy.com/sr-rs/magazin-sr/23-jun-2016/51-kako-deluju-super-avogardova-razblazenja-u-homeopatiji.html

    ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet