Lekovite biljke - ajahuaska
Lekovite biljke - ajahuaska


Poslednjih godina je u SAD postala izuztno popularna u lečenju različitih bolesti jedna halucinogena droga, ajahuaska. Uspesi u lečenju bolesti za koje današnja medicina nema rešenja, učinila su da je medicinski turizam (putovanje u Laginsku Ameriku, gde šamani sprovode tretmane sa ovom drogom postalo veoma popularno). Ajahuaska je ime kako za samu drogu, tako i za ceremoniju koju sprovode šamani iz tropskih šuma Amazonije.
Rana ispitivanja su pokazala dobre rezultate u lečenju depresije i anksioznosti, ali se danas koristi u lečenju multiple skleroze, dijabetesa, Parkinsonove bolesti, kanricnoma itd. Pojedinačni slučajevi izlečenja su se gomilali, što je izazvalo interesovanje naučnika.
Ajahuaska je mešavina dve biljke - listova biljke čakruna (Psychotria viridis) i puzavice kaupuri (Banisteriopsis caapi). Čakruna sadrži supstancu dimetiltriptamin (DMT), veoma sličnu neurotransmiteru serotoninu. Ista supstanca se nalazi u nekim halucinogenim pečurkama.

DMT se nalazi u listovima mnogih vrsta povrća, ali enzim monoamin oksidaza ga razgradjuje, pa nema efekata kada se uzima u ishrani. 


Slika 1. Ajahuaska je mešavina biljke čakruna (gornja slika) i kapuri (donja slika).


Medjutim, u ajahuaski se nalaze beta-karbolinski alkaloidi (harmin, harmalin, tetrahidrokarmin), koji inhibiraju monoamin oksidazu. Usled toga, DMT ostaje aktivan, prelazi hematoencefalnu barijeru i deluje na mozak. Efekat nastupa oko pola sata posle uzimanja, traje oko 6 sati.
Za razliku od drugih halucinogenih droga, ajahuaska izoštrava percepciju, a halucinogeni efekti su znatno slabiji nego kod npr. LSD. Osoba koja je uzela drogu čuje često glasove, pa šamani najčešće puštaju juziku tokom seanse, da ublađe ovaj fekat.Ajahuaska najviše deluje na amigdalu, gde se deponuju emotivna iskustva (posebno ona traumatična). Druga dva dela mozga na koja deluje su neokorteks, kao i insularni korteks (ovde se nalaze deo odgovoran za svesnost). Kao posledica toga, dolazi do empatijskih iskustava, ali bez opasnosti od traumatizacije zbog aktivacije ranijih loših iskustava.
Zapitaćete se, zašto govorim o halucogenoj drogi i da li je to promocija narkomanije? Naravno da ne. Istrađivanja poslednjih godina su dala neke potpuno fascinantne rezultate, zbog kojih i pišem o ajahuaski. Mi smo učeni da je razvoj mozga završen sa rodjenjem, i da tada imamo konačan broj neurona. Poslednjih godina se pokazali da postoji proces koji nazivamo neurogenezom (rast i razvoj nervnog tkiva). Dokazano je da se u regionu hipokampusa (tamo gde su centri za pamćenje) stvaraju novi neuroni.
Nova studija publikovana u časopisu Scientific Reports je pokazala da ajahuaska mođe da stimuliše nastanak novih neurona.Istraživači su izlagali hipokampalne neurone dejstvu alkaloida iz ajahuaske (harmin i tetrahidroharmin), i pokazali da dolazi do izrazite stimulacije stvaranje zrelih nervnih ćelija. 

 

Slika 2. Na gornjoj slici su neuroni izloženi fiziološkom rastvoru.  Jedra su obojena plavo, a samo nekoliko novih ćelija se razvija (zelene tačke).Srednja slika pokazuje isti preparat kada se izloži nekoliko dana harminu, alkalidu ajahuaske. Vide se brojni zeleni neuroni (boji se tubulin, prisutan u nezrelim neuronima), ali i brojni zreli neuroni (crveno se boji protein 2 udruen sa mikrotubulima).Na donjoj slici je vidljiv efekat tetrahidroharmina, sa brjnim zeleno obojenim (novim) neuronima.    

Ovi nalazi otvaraju otvaraju prostor za potencijalno izuzetno korisne efekte u lečenju neurodegenerativnih obiljenja, kao i brojnih psihijatrijskih biolesti. U toku su studije na životinjama, koje treba da daju odgovore na pitanja o vrednosti ove terapije (koja je inače pokazala svoju vrednost stotinama godina unazad).
U Sant Pau bolnici u Barceloni, u toku je projekat Beckley fondacije, o efektima ajahuaske u lečenju depresije. dr Jordi Riba, koji je rukovodilac projekta, kaže da su rezultati lečenje impresivni.
Jedno novo istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Medicine – sprovedeno u bolnici  Mount Sinai, pod prokrivetljstvom National Institutes of Health  SAD je  pokazalo da harmin indukuje stvaranje novih beta ćelija (one luče insulin). Broj beta ćelija u miševa se utrostručio posle terapije harminom. Stoga analozi harmina imaju obećavajuću ulogu u lečenju dijabetesa. 
Konačno, u toku su studije o ulozi ajahuaske u lečenju karcinoma, ali za sada nemamo pouzdane rezultate, pa ćemo pratiti dalji razvoj dogadjaja. Коментари

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet