Biomagnetizam - I deo


Biomagnetizam - I deo


Lekari su kako je opšte 

poznato, izuzetno konzervativni i na sam pomen bioenergije. Medjutim, svakodnevno gledaju i tumače elektrokardiogram (EKG), koji je izmislio još 1903. godine dr Einthoven, a koji meri električne potencijale srca. Telo odraslog čoveka sadrži oko 70 triliona ćelija (ne računajući isto toliko bakterija koje se nalaze u našem telu). Svaka od ovih ćelija se ponaša kao minijatrurna bakterija, sa električnim potencijalom. Ovaj potencijal nastaje usled delovanja brojnih jonskih pumpi na membrane ćelija, posebno natrijum-kalijum ATPaze. Ona stalno ispumpava natrijum iz ćelija, a upumpava kalijum.
 

Slika 1. Kalijum-natrijumska pumpa kontinuirano izbacuje natrijum,a ubacuje kalijum u ćelije. Stoga na površini ćelijske membrane nastaje negativan električni naboj, na unutrašnjoj strani pozitivan. Potencijal u mirovanju je oko - 95 mV u skeletnim mišićima, -60 mV u glatkim mišičima, -60 do -70 mV u neuronima. Potencijal koji stvara ljudsko telo je toliki da može se koristi za npr. paljenje baterijske lampe.Ann Makosinski iz Viktorije u Kanadi je dobila nagradu na Google Science Fair (Googlovom naučnom sajmu) za oktriće baterijske lampe koja radi kada se drži u ruci (Ann ima samo 15 godina, pa ne zna da telo nema dovoljno električne energije, kako kaži skeptici). 


 
Još 1935. godine ruski emigrant u Parizu, Georges Lakhovsky je objavio knjigu Tajna života (THE SECRET OF LIFE),  u kojoj je opisao električne fenomene organizma, kao i funkcionisanje aparata koji je konstruisao. On ga nazvao multipli talasni oscilator, a bio je delimično zasnovan na Teslinom generatoru. Korišćen je u lečenju ljudi sve do 1942 u SAD, kada je odlukom američkih vlasti uklonjen (u Evropi se koristio još 15 godina). Lakchovsky je iste 1942 poginuo u saboraćajnoj nesreći. Znamo da je Tesla koristio njegov aparat da sebi poveća životnu energiju. Kao i Teslin rad, rad Lakhovskog je ignorisan. U izveštaju Američkom kongresu, 1938. aparat je opisan kao "prevara", iako je dobitnik Nobelove nagrade za medicinu Otto Warburg (otkrio tzv. Warburgov ciklus) njime čeio tumore biljaka. 
Dr Georg Crile je u knjizi objavljenoj 1936, pod naslovom "Fenomen života" tvrdio da je elektricitet ono što pokreće organizam. Njegov saradnik Hugo Fricke je utvrdio potencijal ćelijske membrane od 0,8 mikroFarada na kvadratni santimetar. Ćelijsko jedro je kiselo, a citoplazma bazna, što stvara naelektrisanje. Koncept polariteta, naelektrisanja i elektrilnih polja odgovara učenju o životnoj sili Či u budizmu. Električna sila u organizmu stvara električna polja, koja okružuju telo. Već su opisani u prethodnom postu biofotoni, a postoji brojni dokazi za biomagnetna polja, koja utiču na ćelije i tkiva (vidi post o Shildrakeovim morfičkim poljima). Jačina ovih polja je slaba i do skoro nije mogla biti kvantifikovana.  Osim električnih fenomena, postoje i drugi aspekti životne energije (toplota, bioluminiscencija i ultrazvuk. 


 Slika 2. Anton Franz Mesmer (rodjen 1734, umro pod nejasnim okolnostima 1815). U 1766 postao je doktor, smatrao je iz svemira stiže zračenje, koje je nazvao "životinjskim magnetizmom". Onovao je školu u Beču u kojoj je lečio mnoge poznate samo stavljanjem ruke na glavu. Lečio je caricu Mariju Tereziju i Mocarta.Uspesi u lečenju su bili takvi da je imao ogroman broj pacijenata, a skandal sa slepom pijanistkinjom (kojoj se slepilo vratilo posle uspešnog lečenja) ga je naterao da ode u Pariz (gde je proglašen prevarantom i prognan u Švajcarsku).

Biomagnetizam izučava magnentno polje, koje stvara ljudsko telo. Danas se može registrovati magnetoencefalografijom ili magnetokardiografijom. Carlos Martino (profesor na Univerzitetu u Nevadi) proučava efekat magnentih polja na biohemijske reakcije organizma.Izlaganje magnentnim poljima ima veliki uticaj na funkcionisanje organizma, posebno magnentnog polja Zemlje, ali i efekat mobilnih telefona. Magnentna polja mogu biti statična (npr. oko stalnih magneta, kakvo je polje Zemlje - mada ono ima male fluktuacije) i dinamičnka (koja proizvode električni uredjaji). Ovo je osnova diskusije da li mobilni telefoni mogu da izazovu tumore mozga. Biolozi danas znaju da promene u magentnom polju utiču na rast i razvoj, npr. biljke i vodozemci se razvijaju nenormalno ako se magnentno polje isključi. Pojedine frekvence mogu da ubrzaju zarastanje kostiju i rana. Frevenca od 50 Hz magnentog polja ubrazava razmnožavanje matičnih ćelija 30 puta, a neutralisanje magnentnog polja Zemlje potpuno zaustavlja njihovo razmnožavanje i diferencijaciju.
Izlaganje slabim magnentnim poljima povećava aktivnost gena MLL 2, koji učestvuje u modifikaciji histona. Aktivacije ovih gena poveava aktivaciju matičnih ćelija, pa deluje na usporenje starenja. 
Dugo nismo znali kako organizam može da detektuje magnetna polja, da bi se poslednjih godina pokazala uloga pinealne žlezde (epifize) u ovom procesu. Ako o tom uskoro više, u narednom postu.

Коментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet