Biologija vere - aura i svelost koja leči
Biologija vere - aura i svetlost koja lečiMoj prvi dodir sa fotografijom aure se dogodio na Dečjoj klinici u Tiršovoj. Pokojni primarijus dr Jovan Antić, anesteziolog, doneo je jednog dana Kirlianovu kameru i zamolio me da mu pomognem da snimimo zdravu i slomljenu ruku kod deteta. Ove fofografije je kasnije objavio Politikin zabavnik. Kao tek svršeni lekar, odgajan po strogim materijalističkim princiima, bio sam potpuno zbunjem rezultatima.
Ovu vrstu fotografije otkrio  Semjon Kirlian, 1939 kada je slučajno fotografisao predmete prislonjene na polarizovano staklo, a izloženo jakim električnim poljima. Kirlian je smatrao da je fotografisao auru, a osporavnja su došla odmah i bila su vrlo jaka.Slika 1. Snimak šake načinjen Kirlianovom kamerom.


Poslednjih decenija, na tom polju se ističu radovi dr Konstantina Korotkova, profesora biofizike iz Sank Petersburga, koji je izumeo tehniku nazvanu Gas Discharge Visualization (skraćeno GDV), kojom može da snimi energetska polja koja se stvaraju oko ljudskog tela u realnom vremenu.
Njegova osnovna ideja je da ljudsko telo emituje biofotone (o tome je bilo govora u prethodnim postovima), koje možemo da zabeležimo GDV-om. Mi smo bića svetla.
Origilna tehnika je otkrivena 1977 u Nemačkoj, a usavršena je digitalizacijom u Rusiji. Primenu je najpre našla u dijagnostičkim i terapijskim aparatime u medicini. Nastala je još jedna nova nauka, biofotonika.
 Niko ne zna kako naše ćelije stvaraju biofotone, ali izgleda da mnogi životni procesi dovode do stvaranje biofotona, koji se potom prenose na površinu ćelije ekscitonima. Ovaj proces je u suštini proces fotosinteze. Količina stvorenih biofotona je mala, desetak na kvadratni santimetar u sekundi. Ćovek koji je najviše radi sa biofotonima je dr Sergej Marjuburov, sa Insituta za fiziku Lebedeva u Moskvi. One je proučavajući oplodjena jaja ribe, utvrdio da emisija biofotona nije jednolična i stalna, već se odvija u parokszmima. Ovaj proces liči na prenos infromacija kroz optičke kabolove. Izgleda kao da oni stvarno prenose informacije. Biofotoni ranije oplodjenih jaja mogu da zaustave razvoj mladih jaja. Suprotno tome, kod biljaka mogu da povećaju brzinu deljenja ćelija i do 30%.
Charles Sanders misli da biofotoni završavaju u DNK molekulu, utičući na njeno funkcionisanje. Slika 2.dr Konstantin Korotkov.


Šake su najosetljiviji deo našeg tela, sa najvećim brojem senzornih završetaka. Proučavanjem njihovih potencijala, možemo mnogo saznati o stanju organizma. Ne mižemo se upuštati u detalje ove tehnike, ali ona je prihvaćena u brojnim bolnicama u Kini i Rusiji. Ova tehnika ne prikazuje strukturu organa, već promene u njihovom funkcionisanju.
Slika 3. Dijagnostički algoritam GDV kamere dr Korotkova


Osnovni faktori koji utiču na energetsko polje čoveka su napetost i stres. Neurotični i loše raspoloženi ljudi, ne samo da imaju negativne promene u svojoj energetskoj auri, nego šalju loše vibracije i ka spoljnom svetu. Ovakve ljude treba izbegavati (energetski vampiri).
Veliko uzbudjenje su izazvali snimci dr Korotkova na kojima je snimljeno kako duša napušta telo.Slika 4. Fotografija na kojoj dr Korotkov tvrdi da je snimio trenutak smrti, kada duša napušta telo. Fotografija je izazvala mnogo kontrovezi.

Da li se biofotoni mogu koristiti za lečenje?  Izgleda da mogu. Ukoliko je tačno da oni prenose informacije, onda oni mogu i menjati infromativno okruženje ćelija, zaustavljajući i ubijajući tumorske ćelije.
Naime, pri talasnoj dužini od 260 nanometara, biofotoni bivaju ometani u prenosu infromacija. Ovo je inače frekvenca koju emituju ćelije tumora. Profesor Yubin Žou iz Centra za translaiona ispitivanja raka u Teksasu proučava kako se svetlost može korisiti u lečenju raka. On koristi već pomenutu tehniku optogenetike.  U saradnji sa dr Gang Hanom iz Univerziteta u Masačusetsu, razvili su nanotehniku za stimulaciju imunog sistema, nazvanu optogenetskom imunomodulacijom. Tehnika se oristi u primeni infracrvenog laserskog zraka, koji prodite u telo nekolikko santimetara i aktivira nanočestice u tkivu (date intravenskom injekcijom) da zrače plavu svetlost. Ona (kako je opisano u prethodnom postu) aktivira jonske kanale i aktivira imune ćelije (slično kao što aktivira neurone), koje sada stiču sposobmost da ubiju ćeije tumora. Ovom tehnikom su uspel da smanje veličinu tumora i metastaza u miševa. Ovaj metod aktivira samo kalcijumske kanale prethodno genetskim inženjeringom pripremljenih T limfocita (ćelija koje ubijaju ćelije tumora), pa su neželjeni efekti terapije minimalni.

Коментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet